Your cart is currently empty.

ก่อนที่จะสามารถชำระเงิน คุณต้องเพิ่มรายการสินค้าลงในตะกร้าเสียก่อน
คุณสามารถเลือกดูสินค้าต่างๆที่น่าสนใจของทางร้านได้ที่หน้า ร้านค้า

Return to shop


ราคาสินค้าที่แสดงนี้ยังไม่รวมค่าจัดส่งคิดตามน้ำหนักจริง เมื่อทำการสั่งซื้อเสร็จสิ้นแล้ว กรุณาอย่ารีบโอนเงินนะคะ

รายละเอียดการชำระเงินผ่านทางธนาคาร และการจัดส่ง

หลังจากทำการสั่งซื้อผ่านทางเวปไซด์แล้ว ลูกค้า อย่าเพิ่งโอนเงิน ทางร้านจะคำนวนค่าขนส่งตามน้ำหนักสินค้า และแจ้งยอดค่าสินค้า และค่าขนส่ง ให้ทางลูกค้าทราบภายในวัน หลังจากนั้นให้ลูกค้าชำระเงินภายใน 2 วัน หากเกินระยะเวลาดังกล่าว ทางร้านขออนุญาติยกเลิกคำสั่งซื้อ

ทางร้านจัดส่งสินค้า วันจันทร์-เสาร์  ตัดรอบโอนเงินและแจ้งโอนเงิน 14.00 น.ของวัน

ลูกค้าที่โอนเงินและแจ้งโอนเงินก่อน 14.00 น. ทางร้านจะจัดเตรียมและส่งสินค้าให้ภายในวันเดียวกัน

ลูกค้าที่โอนเงินและแจ้งโอนเงินหลัง 14.00 น. ทางร้านจะตัดรอบเป็นส่งสินค้าของวันถัดไป

วิธีการชำระเงิน

1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ธนาคารกสิกรไทย

ธนาคารไทยพาณิชย์

ธนาคารกรุงเทพ

2. เมื่อทำการชำระเงินโดยการโอนเข้าบัญชีธนาคารเรียบร้อยแล้ว กรุณาส่งหลักฐานใบโอนเงินมาที่
– อีเมล์ [email protected]
– inbox facebook: /mirinbakerysupply
– ID Line: @mirinbakery

QR - เบเกอรี่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ โทร 08-1832-8695