Showing 1–32 of 33 results

กระปุกเซฟตี้ซีลกลม 1631

190.00 ฿
กระปุกเซฟตี้ซีลกลม 1631ความจุ 30 mlขนาด 5 x 3.1 ซม.จำนวน 100 ใบ / แพค

กระปุกเซฟตี้ซีลกลม 1635 PP

190.00 ฿
กระปุกเซฟตี้ซีลกลม 1635ความจุ 180 mlขนาด 7.5 x 7.5 ซม.จำนวน 50 ใบ / แพค

กระปุกเซฟตี้ซีลกลม 1645

110.00 ฿
กระปุกเซฟตี้ซีลกลม 1645ความจุ 220 ml / 7.4 oz.ขนาด 9 x 5.2 ซม.จำนวน 25 ใบ / แพค

กระปุกเซฟตี้ซีลกลม 1659 /350 ml./25ใบ

160.00 ฿1,655.00 ฿
กระปุกเซฟตี้ซีลกลม หูหิ้ว 1659ขนาด 9.6 x 10 ซม.ความจุ 350 ml25ใบ / แพค 300ใบ / แพค (1 ลัง)

กระปุกเซฟตี้ซีลกลม 1660 หูหิ้ว 450 ml.

195.00 ฿1,932.00 ฿
กระปุกเซฟตี้ซีลกลม หูหิ้ว 1660ความจุ 450 ml25ใบ / แพค 300ใบ / แพค (1 ลัง)

กระปุกเซฟตี้ซีลกลม 1678

365.00 ฿
กระปุกเซฟตี้ซีลกลม 1678ความจุ 90 mlขนาด 7.2 x 5 ซม.จำนวน 100 ใบ / แพค

กระปุกเซฟตี้ซีลกลม หูหิ้ว 1625

115.00 ฿
กระปุกเซฟตี้ซีลกลม หูหิ้ว 1625ความจุ 900mlขนาด 12.2 x 11.7 ซม.จำนวน 10 ใบ/แพค

กระปุกเซฟตี้ซีลกลม หูหิ้ว 1628

390.00 ฿
กระปุกเซฟตี้ซีลกลม หูหิ้ว 1628ความจุ 500 mlขนาด 10.7 x 9 ซม.จำนวน 50 ใบ / แพค

กระปุกเซฟตี้ซีลกลม หูหิ้ว 1630

300.00 ฿
กระปุกเซฟตี้ซีลกลม หูหิ้ว 1630ความจุ 1.5 ลิตรขนาด 14.5 x 12.4 ซม.จำนวน 20 ใบ / แพค 

กระปุกเซฟตี้ซีลกลม หูหิ้ว 1681

350.00 ฿
กระปุกเซฟตี้ซีลกลม หูหิ้ว 1681ความจุ 450 mlขนาด 10.7 x 8.7 ซม.จำนวน 50 ใบ / แพค

กระปุกเซฟตี้ซีลกลม หูหิ้ว 1687

130.00 ฿
กระปุกเซฟตี้ซีลกลม หูหิ้ว 1687ความจุ 1.1 Lt. / 37 oz.ขนาด 13.4 x 12.2 ซม.จำนวน 10 ใบ/แพค1 ลัง / 120 ใบ

กระปุกเซฟตี้ซีลกลม หูหิ้ว 350 ml.

325.00 ฿
กระปุกเซฟตี้ซีลกลม หูหิ้ว 1647ความจุ 350 mlขนาด 9.1 x 9.2 ซม.จำนวน 50 ใบ / แพค

กระปุกเซฟตี้ซีลเหลี่ยม หูหิ้ว 1865

350.00 ฿
กระปุกเซฟตี้ซีลเหลี่ยม หูหิ้ว 1865ความจุ 250 mlขนาด 8.5 x 8.7 x 6 ซม.จำนวน 50 ใบ / แพค

กระปุกเซฟตี้ซีลเหลี่ยม หูหิ้ว 1866 420ml ขนาด 85x87x97mm/25ใบ

200.00 ฿
กระปุกเซฟตี้ซีลเหลี่ยม หูหิ้ว 1866ปริมาตร 420 mlขนาด 8.5 x 8.7 x 9.7 ซม.1 แพค มี 50 ใบ 

กระปุกเซฟตี้ซีลเหลี่ยม หูหิ้ว 1869

170.00 ฿
กระปุกเซฟตี้ซีลเหลี่ยม หูหิ้ว 1869ความจุ 1 ลิตรขนาด 12 x 12.2 x 11.4 ซม.จำนวน 10 ใบ / แพค 

กระปุกเซฟตี้ซีลเหลี่ยม หูหิ้ว 1870

210.00 ฿
กระปุกเซฟตี้ซีลเหลี่ยม หูหิ้ว 1870ความจุ 1.8 ลิตรขนาด 13.7 x 14.1 x 15.1 ซม.จำนวน 10 ใบ / แพค 

กล่องกลม Take Away กลาง 1535

240.00 ฿
กล่องกลม Take Away กลาง 1535ความจุ 450 mlขนาด 12 x 6.5 ซม.จำนวน 50 ใบ / แพคสามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ค่ะ  

กล่องเหลี่ยม Take Away 650ml

300.00 ฿
กล่องเหลี่ยม Take Away กลางความจุ 650mlขนาด 12x17.2x5.4ซม.จำนวน 50 ใบ/แพคสามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ค่ะ

กล่องเหลี่ยม Take Away สูง 1Lt.

350.00 ฿
กล่องเหลี่ยม Take Away สูง 1513ความจุ 1 ลิตรขนาด12x17.2x7ซม.จำนวน 50 ใบ/แพคสามารถนำเข้าไมโครเวฟได้ค่ะ