Showing all 2 results

ชั้นวางคัพเค้ก 3 ชั้น Cupcake Stand

225.00 ฿
ชั้นวางคัพเค้ก 3 ชั้น Cupcake Stand ความสูงประมาณ 30 ซม. ความกว้างชั้นล่าง 30 ซม. ชั้นที่สอง 24 ซม. ชั้นที่สาม 16 ซม. เหมาะสำหรับงานปาร์ตี้ จัดเลี้ยง เพื่อความสวยงาม

ชั้นวางคัพเค้ก Cupcake Stand Ferris Wheel

310.00 ฿
ชั้นวางคัพเค้ก ชิงช้าสวรรค์Cupcake Stand Ferris Wheelวางคัพเค้กได้ 8 ถ้วยกว้าง  26 ซม.สูง   41 ซม.