Showing 1–32 of 55 results

กระบอกกดคุกกี้ ABS สีขาว

140.00 ฿
ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 5ซม. สูง 22 ซม. (ตัวกระบอกกดสูง 15 ซม ด้ามกดสูง 7 ซม) พร้อมพิมพ์กด 12ลาย และหัวบีบครีมพลาสติก 6แบบ ขนาดหัวกดและหัวบีบเส้นผ่านศูนย์กลาง 5 ซม.

กระบอกกดคุกกี้ อลูมิเนียม

120.00 ฿
กระบอกกดลายคุกกี้ อลูมิเนียม มี 20 ลวดลาย ขนาด : 16 x 5 cm. ถอดล้างทำความสะอาดง่าย

พิพม์กดคุ๊กกี้ Calyx Cutter 3 pcs

30.00 ฿
พิมพ์กดคุ๊กกี้ Calyx Cutter 3 pcs ช่วยให้คุ๊กกี้มีรูปร่างที่แปลกตา คุณสามารถดัดแปลงได้ในแบบที่คุณต้องการ

พิมพ์กดคุกกี้ Panda 4 ชิ้น

40.00 ฿
พิมพ์กดคุกกี้ Panda 4 ชิ้น

พิมพ์กดคุกกี้ Thomas Train 4 ชิ้น

40.00 ฿
พิมพ์กดคุกกี้ Thomas Train 4 ชิ้น ขนาดประมาณ  5 x 5 x 2 ซม.

พิมพ์กดคุกกี้ ตัวหมี 4 ขนาด สีขาว

99.00 ฿
พิมพ์กดคุกกี้ ตัวหมี 4 ขนาด สีขาว ขนาด   11 x 15 x 1.2 ซม.  

พิมพ์กดคุกกี้ พลาสติก ดอกไม้ 8 ขนาด

300.00 ฿
ประเภท: แม่พิมพ์ ปริมาณ: 8 ชิ้น (ขนาดแตกต่างกัน)  

ขนาด 12 x 3.5

แม่พิมพ์ 1 ชุด (มีสินค้าทั้งหมด 8 ชิ้น ขนาดแตกต่างกัน)

วัสดุทำจากพลาสติกมีความสวยงาม ไม่เป็นสนิม ปลอดภัยกับอาหาร 

ล้างทำความสะอาดง่าย ไม่สะสมเชื้อโรค 

ทำจากพลาสติกมีความสวยงาม ไม่เป็นสนิม ปลอดภัยกับอาหาร 

ล้างทำความสะอาดง่าย

พิมพ์กดคุกกี้ พลาสติก ดอกไม้ 8 ขนาด สีใส

300.00 ฿
พิมพ์กดคุกกี้ พลาสติก ดอกไม้ 8 ขนาด สีใส ขนาดประมาณ 12.5 x 3.5 ซม.

พิมพ์กดคุกกี้ พลาสติก ดาว 5 ขนาด

300.00 ฿
ประเภท: แม่พิมพ์ ปริมาณ: 5 ชิ้น (ขนาดแตกต่างกัน)  

ขนาด 12 x 3.7

แม่พิมพ์ 1 ชุด (มีสินค้าทั้งหมด 5 ชิ้น ขนาดแตกต่างกัน)

วัสดุทำจากพลาสติกมีความสวยงาม ไม่เป็นสนิม ปลอดภัยกับอาหาร 

ล้างทำความสะอาดง่าย ไม่สะสมเชื้อโรค 

ทำจากพลาสติกมีความสวยงาม ไม่เป็นสนิม ปลอดภัยกับอาหาร 

ล้างทำความสะอาดง่าย

พิมพ์กดคุกกี้ พลาสติก ทรงก้อนเมฆ 8 ขนาด สีใส

300.00 ฿
พิมพ์กดคุกกี้ พลาสติก ทรงก้อนเมฆ 8 ขนาด สีใส ขนาดประมาณ 12 x 3.5 ซม.

พิมพ์กดคุกกี้ พลาสติก ทรงวงรี ขอบหยัก 7ขนาด สีใส

300.00 ฿
พิมพ์กดคุกกี้ พลาสติก ทรงวงรี ขอบหยัก 7ขนาด สีใส ขนาดประมาณ  11.5 x 7 x 3.5 ซม.  

พิมพ์กดคุกกี้ พลาสติก ทรงหยดน้ำ ขอบหยัก 8 ขนาด สีใส

300.00 ฿
พิมพ์กดคุกกี้ พลาสติก ทรงหยดน้ำ ขอบหยัก 8 ขนาด สีใส ขนาดประมาณ  12.5 x 9.5 x 3.5 ซม.

พิมพ์กดคุกกี้ พลาสติก พระจันทร์ 7 ขนาด

300.00 ฿
ประเภท: แม่พิมพ์ ปริมาณ: 7 ชิ้น (ขนาดแตกต่างกัน)  

ขนาด 12.5 x 7.5 x 3.5

แม่พิมพ์ 1 ชุด (มีสินค้าทั้งหมด 7 ชิ้น ขนาดแตกต่างกัน)

วัสดุทำจากพลาสติกมีความสวยงาม ไม่เป็นสนิม ปลอดภัยกับอาหาร 

ล้างทำความสะอาดง่าย ไม่สะสมเชื้อโรค 

ทำจากพลาสติกมีความสวยงาม ไม่เป็นสนิม ปลอดภัยกับอาหาร 

ล้างทำความสะอาดง่าย

พิมพ์กดคุกกี้ พลาสติก พระจันทร์เสี้ยว 7 ขนาด สีใส

300.00 ฿
พิมพ์กดคุกกี้ พลาสติก พระจันทร์เสี้ยว 7 ขนาด สีใส ขนาดใหญ่ประมาณ 12.5 x 3.5 ซม.

พิมพ์กดคุกกี้ พลาสติก รูปดาว 5 ขนาด สีใส

300.00 ฿
พิมพ์กดคุกกี้ พลาสติก รูปดาว 5 ขนาด สีใส ขนาดประมาณ 12 x 3.5 ซม.

พิมพ์กดคุกกี้ พลาสติก รูปหัวใจ 7ขนาด สีใส

300.00 ฿
พิมพ์กดคุกกี้ พลาสติก รูปหัวใจ 7 ขนาด สีใส ขนาดประมาณ  12 x 3.5 ซม.

พิมพ์กดคุกกี้ พลาสติก วงกลม 9 ขนาด

300.00 ฿
ประเภท: แม่พิมพ์ ปริมาณ: 9 ชิ้น (ขนาดแตกต่างกัน)  

ขนาด 10 x 3.7

แม่พิมพ์ 1 ชุด (มีสินค้าทั้งหมด 9 ชิ้น ขนาดแตกต่างกัน)

วัสดุทำจากพลาสติกมีความสวยงาม ไม่เป็นสนิม ปลอดภัยกับอาหาร 

ล้างทำความสะอาดง่าย ไม่สะสมเชื้อโรค 

ทำจากพลาสติกมีความสวยงาม ไม่เป็นสนิม ปลอดภัยกับอาหาร 

ล้างทำความสะอาดง่าย

พิมพ์กดคุกกี้ พลาสติก วงกลม ขอบหยัก 9 ขนาด สีใส

300.00 ฿
พิมพ์กดคุกกี้ พลาสติก วงกลม ขอบหยัก 9 ขนาด สีใส ขนาดประมาณ  10.5 x 3.5 ซม.

พิมพ์กดคุกกี้ พลาสติก วงรีมน 7 ขนาด สีใส

300.00 ฿
พิมพ์กดคุกกี้ พลาสติก วงรีมน 7 ขนาด สีใส ขนาดประมาณ 11.5 x 8  x 3.5 ซม.

พิมพ์กดคุกกี้ พลาสติก วงรีแหลม 7 ขนาด

300.00 ฿
ประเภท: แม่พิมพ์ ปริมาณ: 7 ชิ้น (ขนาดแตกต่างกัน)  

ขนาด 11.5 x 6.5 x 3.7

แม่พิมพ์ 1 ชุด (มีสินค้าทั้งหมด 7 ชิ้น ขนาดแตกต่างกัน)

วัสดุทำจากพลาสติกมีความสวยงาม ไม่เป็นสนิม ปลอดภัยกับอาหาร 

ล้างทำความสะอาดง่าย ไม่สะสมเชื้อโรค 

ทำจากพลาสติกมีความสวยงาม ไม่เป็นสนิม ปลอดภัยกับอาหาร 

ล้างทำความสะอาดง่าย

พิมพ์กดคุกกี้ พลาสติก สี่หลี่ยม ขอบหยัก 9 ขนาด สีใส

300.00 ฿
พิมพ์กดคุกกี้ พลาสติก สี่หลี่ยม ขอบหยัก 9 ขนาด สีใส ขนาดประมาณ 10.5 x x10.5 x 3.5 ซม.

พิมพ์กดคุกกี้ พลาสติก สี่เหลี่ยม 9 ขนาด

300.00 ฿
ประเภท: แม่พิมพ์ ปริมาณ: 9 ชิ้น (ขนาดแตกต่างกัน)  

ขนาด 9.8 x 3.7

แม่พิมพ์ 1 ชุด (มีสินค้าทั้งหมด 9 ชิ้น ขนาดแตกต่างกัน)

วัสดุทำจากพลาสติกมีความสวยงาม ไม่เป็นสนิม ปลอดภัยกับอาหาร 

ล้างทำความสะอาดง่าย ไม่สะสมเชื้อโรค 

ทำจากพลาสติกมีความสวยงาม ไม่เป็นสนิม ปลอดภัยกับอาหาร 

ล้างทำความสะอาดง่าย

พิมพ์กดคุกกี้ พลาสติก สี่เหลี่ยม 9 ขนาด สีใส

300.00 ฿
พิมพ์กดคุกกี้ พลาสติก สี่เหลี่ยม 9 ขนาด สีใส ขนาดประมาณ 10.5 x 10.5 x 3.5 ซม.

พิมพ์กดคุกกี้ พลาสติก หกเหลี่ยม 9 ขนาด

300.00 ฿
ประเภท: แม่พิมพ์ ปริมาณ: 9 ชิ้น (ขนาดแตกต่างกัน)  

ขนาด 10.5 x 5.5 x 3.7

แม่พิมพ์ 1 ชุด (มีสินค้าทั้งหมด 9 ชิ้น ขนาดแตกต่างกัน)

วัสดุทำจากพลาสติกมีความสวยงาม ไม่เป็นสนิม ปลอดภัยกับอาหาร 

ล้างทำความสะอาดง่าย ไม่สะสมเชื้อโรค 

ทำจากพลาสติกมีความสวยงาม ไม่เป็นสนิม ปลอดภัยกับอาหาร 

ล้างทำความสะอาดง่าย

พิมพ์กดคุกกี้ พลาสติก หยดน้ำ 8 ขนาด

300.00 ฿
ประเภท: แม่พิมพ์ ปริมาณ: 8 ชิ้น (ขนาดแตกต่างกัน)  

ขนาด 12.2 x 8.8 x 3.7

แม่พิมพ์ 1 ชุด (มีสินค้าทั้งหมด 8 ชิ้น ขนาดแตกต่างกัน)

วัสดุทำจากพลาสติกมีความสวยงาม ไม่เป็นสนิม ปลอดภัยกับอาหาร 

ล้างทำความสะอาดง่าย ไม่สะสมเชื้อโรค 

ทำจากพลาสติกมีความสวยงาม ไม่เป็นสนิม ปลอดภัยกับอาหาร 

ล้างทำความสะอาดง่าย

พิมพ์กดคุกกี้ พลาสติก หัวใจ ขอบหยัก 7ขนาด สีใส

300.00 ฿
พิมพ์กดคุกกี้ พลาสติก หัวใจ ขอบหยัก 7ขนาด สีใส ขนาดประมาณ  11.5 x 3.5 ซม.