Showing all 27 results

พิมพ์ชีสเค้กTom&Jerryซิลิโคน พิมพ์ชีสขนมเค้ก พิมพ์ชีสกลม

50.00 ฿132.00 ฿
**สินค้าพร้อมส่ง** พิมพ์ชีสเค้ก ทอมแอนด์เจอรี่ *ขนาด 8 หลุม -ขนาดก้อนเล็ก (180g) กxยxส 6x7x3.2 cm -ขนาดก้อนใหญ่ (220g) กxยxส 8.5×6.8×4.2 cm *ขนาด เอส เอ็ม แอล

พิมพ์ซิลิโคน 077 ดอกกุหลาบ

120.00 ฿
พิมพ์ซิลิโคน 077 ดอกกุหลาบ 6หลุมขนาดพิมพ์  30 x 17.5 x 4 ซม.ขนาดหลุม  7.6 x 4 ซม.

พิมพ์ซิลิโคนมูส 001 รูปครึ่งวงกลม

120.00 ฿
พิมพ์ซิลิโคน 001 รูปครึ่งวงกลม มี 5 หลุมขนาดพิมพ์  30 x 17.5 x 3.5 ซม.ขนาดหลุม  8 x 3.5 ซม.

พิมพ์ซิลิโคนมูส 002 รูปครึ่งวงกลม

120.00 ฿
พิมพ์ซิลิโคน 002 รูปครึ่งวงกลม มี 6 หลุมขนาดพิมพ์  30 x 17.5 x 3.5 ซม.ขนาดหลุม  7 x 3.5 ซม.

พิมพ์ซิลิโคนมูส 003 รูปครึ่งวงกลม

120.00 ฿
พิมพ์ซิลิโคน 003 รูปครึ่งวงกลม มีหลุม  6หลุมขนาดพิมพ์  30 x 17.5 x 2.7 ซม.ขนาดหลุม  6 x 2.7 ซม.

พิมพ์ซิลิโคนมูส 004 รูปครึ่งวงกลม

120.00 ฿
พิมพ์ซิลิโคน 004  รูปครึ่งวงกลม มีหลุม 6 หลุมขนาดพิมพ์  30 x 17.5 x 2 ซม.ขนาดหลุม  5 x 2 ซม.

พิมพ์ซิลิโคนมูส 005 รูปครึ่งวงกลม

120.00 ฿
พิมพ์ซิลิโคน 005 รูปครึ่งวงกลม มี 15 หลุมขนาดพิมพ์  30 x 17.5 x 1.5 ซม.ขนาดหลุม  4 x 1.5 ซม.

พิมพ์ซิลิโคนมูส 006 รูปครึ่งวงกลม

120.00 ฿
พิมพ์ซิลิโคน 006 รูปครึ่งวงกลม มี 24 หลุมขนาดพิมพ์  30 x 17.5 x 1.5 ซม.ขนาดหลุม  3 x 1.5 ซม.

พิมพ์ซิลิโคนมูส 007 ทรงปิรามิด

120.00 ฿
พิมพ์ซิลิโคน 007  รูปทรงปิรามิด มี 6 หลุมขนาดพิมพ์  30 x 17.5 x 4 ซม.ขนาดหลุม  7 x 4 ซม.

พิมพ์ซิลิโคนมูส 008 มินิปิรามิด

120.00 ฿
พิมพ์ซิลิโคน 008 รูปทรงปิรามิด มี 15 หลุมขนาดพิมพ์  30 x 17.5 x 2.3 ซม.ขนาดหลุม 3. 7 x 2.3 ซม.

พิมพ์ซิลิโคนมูส 009 ขนมถ้วย

120.00 ฿
พิมพ์ซิลิโคน 009 รูปทรงขนมถ้วย มี 24หลุมขนาดพิมพ์  30 x 17.5 x 1.7 ซม.ขนาดหลุม  3.5 x 1.7 ซม.

พิมพ์ซิลิโคนมูส 010 มินิโดนัท

120.00 ฿
พิมพ์ซิลิโคน 010 รูปมินิโดนัท มี 18 หลุมขนาดพิมพ์  30 x 17.5 x 1.5 ซม.ขนาดหลุม  4 x 1.5 ซม.

พิมพ์ซิลิโคนมูส 012 โดนัท

120.00 ฿
พิมพ์ซิลิโคน 012 รูปทรงโดนัท มี 6 หลุมขนาดพิมพ์  30 x 17.5 x 2 ซม.ขนาดหลุม  7 x 2 ซม.

พิมพ์ซิลิโคนมูส 014 ทรงทาร์ต

120.00 ฿
พิมพ์ซิลิโคน 014 ทรงทาร์ต มี 15 หลุมขนาดพิมพ์  30 x 17.5 x 1.5 ซม.ขนาดหลุม 5 x 1.5 ซม.

พิมพ์ซิลิโคนมูส 016 ทรงทาร์ต

120.00 ฿
พิมพ์ซิลิโคน 016 ทรงทาร์ต มี 6 หลุมขนาดพิมพ์  30 x 17.5 x 2 ซม.ขนาดหลุม  7 x 2 ซม.

พิมพ์ซิลิโคนมูส 018 วงรี

120.00 ฿
พิมพ์ซิลิโคน 018 วงรี มี 9 หลุมขนาดพิมพ์  30 x 17.5 x 1.8 ซม.ขนาดหลุม  7 x 5 x 1.8 ซม.

พิมพ์ซิลิโคนมูส 023 คัพเค้ก

120.00 ฿
พิมพ์ซิลิโคน 023 ทรงคัพเค้ก มี 6 หลุมขนาดพิมพ์  30 x 17.5 x 3.5 ซม.ขนาดหลุม  6.9 x 3.5 ซม.

พิมพ์ซิลิโคนมูส 024 คัพเค้ก

120.00 ฿
พิมพ์ซิลิโคน 024 คัพเค้ก มี 5หลุมขนาดพิมพ์ 30 x 17.5 x 3 ซม.ขนาดหลุม 8.1 X 3.2 ซม.

พิมพ์ซิลิโคนมูส 032 เมเดอลีน 9 หลุม

120.00 ฿
พิมพ์ซิลิโคน 032 เมเดอลีน 9 หลุมขนาดพิมพ์  30 x 17.5 x 1.7 ซม.ขนาดหลุมประมาณ  6.8 x 4.5 x 1.7 ซม.

พิมพ์ซิลิโคนมูส 036 หัวใจ

120.00 ฿
พิมพ์ซิลิโคน 036 รูปหัวใจ มี 6 หลุมขนาดพิมพ์  30 x 17.5 x 4 ซม.ขนาดหลุม  6.5 x 4 ซม.

พิมพ์ซิลิโคนมูส 047 แพนเค้ก

120.00 ฿
พิมพ์ซิลิโคน 047 ทรงแพนเค้ก มี 6 หลุมขนาดพิมพ์  30 x 17.5 x 1.8 ซม.ขนาดหลุม  8 x 1.8 ซม.

พิมพ์ซิลิโคนมูส 058

120.00 ฿
พิมพ์ซิลิโคน 058  มี 6หลุมขนาดพิมพ์  30 x 17.5 x 3.6 ซม.ขนาดหลุม  7 x 3.6 ซม.

พิมพ์ซิลิโคนมูส 061

120.00 ฿
พิมพ์ซิลิโคน 061 มีหลุม 6หลุมขนาดพิมพ์  30 x 17.5 x 4 ซม.ขนาดหลุม  7.5 x 4 ซม.

พิมพ์ซิลิโคนมูส 082 รูปสี่เหลี่ยม มีหลุมด้านบน 8 หลุม

120.00 ฿
พิมพ์ซิลิโคน 082 รูปสี่เหลี่ยม มีหลุมด้านบน 8 หลุมขนาดพิมพ์  30 x 17.5 x 2.6 ซม.ขนาดหลุม  6.2 x 6.2 x 2.6 ซม. 

พิมพ์ซิลิโคนมูส 086 รูปครึ่งวงกลม มีหลุมด้านบน 6หลุม

120.00 ฿
พิมพ์ซิลิโคน 086 รูปครึ่งวงกลม มีหลุมด้านบน 6หลุมขนาดพิมพ์  30 x 17.5 x 4 ซม.ขนาดหลุม  7.2 x 4 ซม.

พิมพ์ซิลิโคนมูส 114 รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านบนโค้ง 7 หลุม

120.00 ฿
พิมพ์ซิลิโคน 114 รูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า ด้านบนโค้ง 7 หลุมขนาดพิมพ์  30 x 17.5 x 2.4 ซม.ขนาดหลุมประมาณ  9.5 x 3.4 x 2.4 ซม.

พิมพ์ซิลิโคนมูส 116 Haloween 8 หลุม

120.00 ฿
พิมพ์ซิลิโคน 116 Haloween 8 หลุมขนาดพิมพ์  30 x 17.5 x 3 ซม.ขนาดหลุมประมาณ  7 x 6.5 ซม.