Showing all 8 results

Cocoa Powders No.2 Plein Arome Cacao Barry 1 KG.

590.00 ฿
Cocoa Powders No.2 Plein Arome Cacao Barry 1 KG. ผงโกโก้ Cacao Barry 1 กก.

COCOA POWDERS NO.2 PLEIN AROME CACAO BARRY 2.5 KG.

1,365.00 ฿

COCOA POWDERS NO.2 PLEIN AROME CACAO BARRY 2.5 KG.

ผงโกโก้ Cacao Barry 2.5 กก.

Cocoa Powdr Dutch 500g./ 1 kg.

205.00 ฿390.00 ฿
Dutch Cocoa Powder /ผงโกโก้ดัชท์ มี2 ขนาด ให้เลือก แบ่งบรรจุ 500 กรัม แบ่งบรรจุ 1 กก.  

ชาไทย ตรามือ สูตรดั้งเดิม 400 กรัม

70.00 ฿
ชาไทย ตรามือ สูตรดั้งเดิม 400 กรัม

โกโก้ผง Barry Callebaut 1กก.

235.00 ฿
โกโก้ผง Barry  Callebaut 1กก. ไขมันโกโก้ 22-24%

โกโก้ผง Barry Callebaut 500 กรัม

120.00 ฿
โกโก้ผง Barry  Callebaut ขนาด 500 กรัม ไขมันโกโก้ 22-24%