Showing all 5 results

พลาสติกพันเค้ก 10 CM. 1kg

200.00 ฿
พลาสติกพันเค้กสูง 10 cm.วัสดุ : PET  สีใสความหนา :  12.5 ไมครอนน้ำหนัก 1 กก.ความยาวประมาณ  55 เมตร

พลาสติกพันเค้ก 12 CM. 1kg

200.00 ฿
พลาสติกพันเค้กสูง 12 cm.วัสดุ : PET  สีใสความหนา :  12.5 ไมครอนน้ำหนัก 1 กก.ความยาวประมาณ  45 เมตร

พลาสติกพันเค้ก 5 CM. 1kg

160.00 ฿
พลาสติกพันเค้ก 5 CM. 1kg

พลาสติกพันเค้ก 6 cm. 1 kg

180.00 ฿
พลาสติกพันเค้กสูง 6 cm.วัสดุ : PET สีใสความหนา :  12.5 ไมครอนน้ำหนัก 1 กก.ความยาวประมาณ  85 เมตรใช้พันรอบเค้กปอนด์

พลาสติกพันเค้ก 8 CM. 1 kg

190.00 ฿
พลาสติกพันเค้กสูง 8 cm.วัสดุ : PET  สีใสความหนา :  12.5 ไมครอนน้ำหนัก 1 กก.ความยาวประมาณ  65 เมตร