Showing all 3 results

พลาสติกพันเค้ก 10 CM.

650.00 ฿
พลาสติกพันเค้กสูง 10 cm.  PET สีใส อย่างหนาน้ำหนัก 2 กก. รวมแกนกลางใช้พันรอบเค้กปอนด์

พลาสติกพันเค้ก 6 cm.

480.00 ฿
พลาสติกพันเค้กสูง 6 cm.  PET สีใส อย่างหนาน้ำหนัก 1.6 กก. รวมแกนกลางใช้พันรอบเค้กปอนด์

พลาสติกพันเค้ก 8 CM.

380.00 ฿
พลาสติกพันเค้กสูง 8 cm.  PET สีใส อย่างหนาน้ำหนัก 1 กก. รวมแกนกลางใช้พันรอบเค้กปอนด์