Showing all 5 results

พลาสติกพันเค้ก 10 CM. 1kg

200.00 ฿
พลาสติกพันเค้กสูง 10 cm.  PET สีใส อย่างหนาน้ำหนัก 2 กก. รวมแกนกลางใช้พันรอบเค้กปอนด์

พลาสติกพันเค้ก 12 CM. 1kg

200.00 ฿
พลาสติกพันเค้ก 12 CM. 1kg

พลาสติกพันเค้ก 5 CM. 1kg

160.00 ฿
พลาสติกพันเค้ก 5 CM. 1kg

พลาสติกพันเค้ก 6 cm. 1 kg

180.00 ฿
พลาสติกพันเค้กสูง 6 cm.  PET สีใส อย่างหนาน้ำหนัก 1.6 กก. รวมแกนกลางใช้พันรอบเค้กปอนด์

พลาสติกพันเค้ก 8 CM. 1 kg

190.00 ฿
พลาสติกพันเค้กสูง 8 cm.  PET สีใส อย่างหนาน้ำหนัก 1 กก. รวมแกนกลางใช้พันรอบเค้กปอนด์