กระปุกเซฟตี้ 1871 ขนาด 3 Lt. 10 ใบ / แพค

275.00 ฿

รายละเอียด

กระปุกเซฟติ้ 1870 ขนาด 3 Lt. 10 ใบ / แพค ขนาด 165 x 167 x 175 mm.